Polish Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Turkish Ukrainian Vietnamese Yiddish
  nowa strona kina          
 

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE
ze strony internetowej Ełckiego Centrum Kultury,
ul. Wojska Polskiego 47 w Ełku:
www.bilety.eck.elk.pl

§1
Sprzedaż online


1. Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Ełckie Centrum Kultury, 19-300 Ełk, ul. Wojska Polskiego 47, zwane dalej ECK.

2. Umowa sprzedaży pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Użytkownikiem, a ECK zostaje zawarta w przypadku spełnienia wszystkich poniżej wymienionych warunków:
a) złożenia przez Użytkownika zamówienia online,
b) uiszczenia przez Użytkownika zapłaty przelewem bankowym online (e-przelewem) lub przy użyciu karty kredytowej,
c) otrzymania przez Użytkownika od ECK potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Użytkownika adres e-mailowy.


3. Dokonując zakupu biletów w systemie online, Użytkownik akceptuje warunki, określone w niniejszym Regulaminie.


4. Sprzedaż biletów w systemie online kończy się o godzinie 23:59 w przeddzień terminu danego wydarzenia przy płatności kartą kredytową lub przelewem elektronicznym (e-przelewem).


5. System online nie umożliwia zakupu karnetów i biletów na seanse kina rodzinnego.


6. Miejsca kupowane na wydarzenia odbywające się w sali Zebra nie są numerowane – oznacza to, iż wybór miejsca w systemie nie jest adekwatny do rzeczywistego miejsca na sali.


7. Ceny biletów, oferowanych przez ECK, zawierają podatek VAT.


8. Przy zakupie biletów online płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego (e-przelewu) lub karty kredytowej.


9. Płatności za bilety obsługuje spółka Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna (dawniej Brachia - Agaciński, Działak, Grochowina Spółka Jawna) z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73 / 6, NIP 777-30-61-579, REGON 300878437, przy pomocy portalu internetowego www.transferuj.pl. ECK nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje, wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu płatniczego wyżej wymienionej spółki.


10. W przypadku płatności kartą kredytową lub przelewem elektronicznym, jeżeli kwota nie zostanie opłacona w ciągu 30 minut od momentu złożenia zamówienia - zostanie ono anulowane. Zostaną Państwo poinformowani o tym automatycznie na wskazany adres e-mail. UWAGA – wiadomość zwrotna może trafić do SPAM-u.


11. Bilety pozostają własnością ECK do czasu odnotowania przez ECK potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Użytkownika.


12. Realizacja biletu online:
- bilet zakupiony online należy wydrukować i okazać osobie wpuszczającej na wybrane wydarzenie
- każdy bilet posiada osobisty identyfikator transakcji, który będzie odznaczany przy wejściu na wydarzenie
- osobisty identyfikator transakcji należy zachować w tajemnicy. ECK nie odpowiada za skutki udostępnienia tego numeru osobom trzecim.


13. Odbiór biletów zakupionych online „odbiór w kasie”:
- bilety zakupione online w opcji „odbiór w kasie” należy odebrać w Kasie ECK nie później niż pół godziny przed rozpoczęciem wydarzenia
- przy odbiorze biletów, Użytkownik zobowiązany jest podać nazwisko oraz numer rezerwacji, otrzymany na wskazany przy zakupie adres e-mail,
- osobisty identyfikator transakcji należy zachować w tajemnicy. ECK nie odpowiada za skutki udostępnienia tego numeru osobom trzecim.


§2
Ochrona danych


1. Akceptując warunki sprzedaży Użytkownik wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez ECK danych osobowych, podanych przez Użytkownika w formularzu zamówienia.
2. Wszystkie dane, podane przez Użytkownika, są automatycznie szyfrowane przed transmisją do ECK
bezpiecznym szyfrem i przetwarzane w warunkach poufności.
3. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane będą przez ECK w celach administracyjnych, przy zachowaniu prawnych zabezpieczeń i ograniczeń, wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych.
4. Użytkownik ma prawo, w każdym czasie, zażądać usunięcia lub zmiany danych osobowych, które go dotyczą.

§3
Zwrot biletów


1. W przypadku nieodbycia się wydarzenia z przyczyn leżących po stronie ECK, ECK będzie przyjmować zwroty biletów przy jednoczesnym zwrocie ich ceny.
2. Warunkiem dokonania zwrotu ceny za zwrócony bilet jest przedstawienie oryginalnego biletu lub biletów wstępu, wraz z paragonem fiskalnym lub wydrukowanym potwierdzeniem przelewu.
3. Pieniądze zostaną zwrócone w tej samej formie, w której zostały zakupione bilety.


§4
Postanowienia końcowe


1. ECK nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy kupują bilety. ECK nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług, występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Użytkowników w kasie ECK oraz na stronie internetowej www.eck.elk.pl

Wróć do ustawień standardowych
Projekt i wykonanie: Kreatywni.info.pl


Login Form