Polish Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Turkish Ukrainian Vietnamese Yiddish
  nowa strona kina          
 

Słupy ogłoszeniowe

slup_nazwa

UWAGA:

  • od 1 kwietnia do 30 września słupy plakatujemy we wtorki i piątki
  • od 1 października do 31 marca słupy plakatujemy TYLKO we wtorki

Plakaty należy dostarczyć najpóźniej w dzień poprzedzający plakatowanie.

 

alt Lokalizacja słupów ogłoszeniowych na terenie miasta EŁK:

Słup nr 1 - skrzyżowanie Wojska Polskiego i Armii Krajowej
Słup nr 2 - ul. Chopina (na przeciwko Poczty)
Słup nr 3 - skrzyżowanie Mickiewicza i Piłsudskiego
Słup nr 4 - ul. Armii Krajowej (przy dworcu PKP)
Słup nr 5 - ul. Kościuszki (niedaleko Katedry)
Słup nr 6 - ul. Piłsudskiego (na przeciwko Banku PKO S.A.)
Słup nr 7 - ul. Wojska Polskiego (rondo przy Wieży Ciśnień)
Słup nr 8 - ul. Suwalska (przy PUP)
Słup nr 9 - ul. Warszawska
Słup nr 10 - ul. Grodzieńska (przy Okrąglaku)
Słup nr 11 - ul. Sikorskiego (na Konieczkach)
Słup nr 12 - ul. Dobrzańskiego (przy przedszkolu)
Słup nr 13 - ul. Piwnika Ponurego
Słup nr 14 - ul. Kilińskiego (przy placu Jana Pawła II)
Słup nr 15 - ul. Targowa
Słup nr 16 - ul. Kilińskiego
Słup nr 17 - ul. Kochanowskiego
Słup nr 18 - skrzyżowanie ul. Grajewskiej i Jana Pawła II
Słup nr 19 - ul. Jana Pawła II

Mapa słupów
(wersja do wydruku - pdf)

CENNIK
EKSPOZYCJI REKLAMY
NA SŁUPACH OGŁOSZENIOWYCH

Cena ekspozycji jednego plakatu na słupie za dobę:
Format Pierwszy dzień Każdy następny
  rozmiar [mm] netto brutto netto brutto
 
A2 594x420 0,98 zł 1,20 zł 0,80 zł 0,98 zł
 
B1 1000x707 2,46 zł 3,00 zł 1,80 zł 2,20 zł

Formularz zamówienia ekspozycji na słupach ogłoszeniowych

UWAGA. NOWY REGULAMIN
KORZYSTANIA ZE SŁUPÓW OGŁOSZENIOWYCH

NA TERENIE MIASTA EŁK
ADMINISTROWANYCH PRZEZ EŁCKIE CENTRUM KULTURY

1. Słupy administrowane przez Ełckie Centrum Kultury są oznakowane tablicami w kolorze żółtym z napisem informującym o administratorze.

2. Ekspozycji na słupach dokonuje się na zasadach odpłatności po uzgodnieniu z Ełckim Centrum Kultury następujących warunków:

a) ilość słupów, na których mają być eksponowane plakaty,
b) ilość plakatów eksponowanych na poszczególnych słupach,
c) ilość dni, przez które plakaty mają być eksponowane.

3. Na słupach Ełckiego Centrum Kultury eksponowane mogą być jedynie plakaty przygotowane
w pionie w formatach:

a) B1 (707x1000 mm)
b) A2 (420x594 mm)

W sytuacjach szczególnych istnieje możliwość wywieszenia innych formatów plakatów.
W takich przypadkach cena ekspozycji ustalana będzie indywidualnie. O usytuowaniu plakatów na słupie decyduje administrator.

4. Wszystkie plakaty i ogłoszenia naklejane bez zgody administratora będą usuwane, natomiast naklejającemu zostanie naliczona opłata administracyjna.

Opłata administracyjna za naklejenie ogłoszenia bez zgody Ełckiego Centrum Kultury:
20,00 zł + VAT za dobę, za 1 sztukę niezależnie od formatu.

5. Ekspozycja ogłoszeń drobnych (niekomercyjnych) w strefie dla nich przeznaczonych jest bezpłatna w ilości: jedno ogłoszenie na słupie o formacie nie większym niż A4 (297x210 mm).

6. Jednostki Samorządu Gminnego Gminy Miasta Ełku są zwolnione z opłaty ekspozycyjnej. Nie zwalnia ich to jednak z obowiązku uzgodnienia z administratorem warunków określonych w pkt. 2 niniejszego regulaminu.

7. Plakaty będą wyeksponowane na słupach po uiszczeniu opłaty gotówką w kasie Ełckiego Centrum Kultury lub na konto ECK 55 1020 4724 0000 3902 0047 5210.

8. Minimalny czas ekspozycji plakatów to 4 dni robocze (wliczając dzień plakatowania) lub do czasu daty wydarzenia.

9. W okresie od 1 kwietnia do 30 września plakatowanie odbywa się dwa razy w tygodniu – wtorek i piątek, natomiast w okresie od 1 października do końca marca, raz w tygodniu we wtorek.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmian dni plakatowania.

10. Ełckie Centrum Kultury może odmówić wywieszenia materiałów w przypadku gdy ich treść narusza obowiązujące normy etyczno-moralne lub godzi w jego interes lub właściciela słupów.

11. Plakaty wyklejane są w ciągu jednego dnia. W przypadku wystąpienia przyczyn obiektywnych, niezależnych - np. duża ilość zleceń, złe warunki atmosferyczne, termin wykonania usługi może ulec wydłużeniu lub odwołaniu.

12. W ramach gwarancji starannego wykonania usługi Ełckie Centrum Kultury zobowiązuje się do wymiany – bezpłatnego ponownego wyklejenia uszkodzonych plakatów podczas najbliższego, następnego plakatowania.

13. Ełckie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za:
      a) odbarwienia lub inne zniekształcenia i wady dostarczonych plakatów powstałe w druku
      b) naruszenie praw osób trzecich wynikających z treści formy plakatu

14. Ełckie Centrum Kultury, w przypadku braku miejsca ekspozycyjnego na słupach ogłoszeniowych w terminie podanym przez zleceniodawcę może odmówić przyjęcia zlecenia i zaproponować wykonanie usługi w innym terminie.

15. Plakaty niewykorzystane, pozostawione przez zleceniodawcę i nie odebrane w ciągu 3 dni od dnia zakończenia ekspozycji przechodzą na własność ECK.

16. Wszelkie reklamacje przyjmowane tylko w czasie trwania zleconej ekspozycji.

 

Warte UWAGI

kasa godziny 200
bilety 200
planszoweczki banerek
wypozyczanie kostiumow banerek
efka
banerek-tecza-warte.jpg
karta zgloszenia regolaminnn banerek
ogien woda 2017 warte
zapytanie cenowe2017
 

Wiadomości Kulturalne

Nie zwlekaj i zaprenumeruj
Dzięki naszej subskrypcji będziesz na bieżąco ze wszystkimi informacjami kulturalnymi Ełckiego Centrum Kultury.
Wróć do ustawień standardowych
Projekt i wykonanie: Kreatywni.info.pl


Login Form